Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä informointiasiakirja Feeniks Visual Oy:n (myöhemmin ’me’) asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, verkkosivuston käyttäjille, avustajille ja freelancereille.

Päivitetty 7.12.2022

1. Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://feeniksvisual.fi

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Nimi: Feeniks Visual Oy
  Y-tunnus: 3151281-8
  Puhelinnumero: 040 7045452
  Osoite: Isokatu 85 a 3, 90120 Oulu
 2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
  Nimi: Olli Luoma-aho
  Puhelinnumero: 040 7045 452
  Sähköposti: olli@feeniksvisual.fi

2. Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen ja asiakassuhteiden ylläpito sekä freelancer-rekisterin ja avustajarekisterin ylläpito. Freelancer- ja avustajarekisteriä käytetään tuotantokohtaisen rekrytoinnin helpottamiseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

3. Mitä henkilötietoja tallennamme

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot saadaan  mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö itse luovuttaa tietojaan. Tietoja käytetään asiakasuhteiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisteriin voidaan tallentaa nimi, puhelinnumero, sähköposti, rooli, IP-osoite.

Avustajarekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, kuva, koekuvausvideo, ikä, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotipaikka), kokotiedot (puvustusta varten), ammatti, harrastukset, vapaamuotoisesti ja esitetyt tiedot aiemmasta esiintymiskokemuksesta ja esiintymiseen liittyvistä erityistaidoista.

Freelancer-rekisteriin tallennettavia tietoa ovat henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työtehtävätoiveet, vapaamuotoisesti kerrotut tarkemmat tiedot omasta osaamisesta.

Kommentointi: Kun feeniksvisual.fi -sivustomme käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Media: Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

4. Henkilötietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti asiakassopimuksen voimassaolon ajan. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Feeniksvisual.fi-sivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan automaattisesti vuoden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kerran vuodessa. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

Avustaja- ja freelancer-rekisteriä varten annettuja tietoja säilytetään toistaiseksi ja voidaan poistaa rekisteriin liittyneen henkilön sitä pyytäessä.

5. Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen olli@feeniksvisual.fi, tai Feeniks Visual Oy:n postiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

6. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Henkilötietoja kerätään www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, uutiskirjetilauksista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö itse luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan esittää elokuva- tv- tai mainostuotantojen toteutuksen ja/tai roolitukseen liittyen tuotantojen ohjaajille, tuottajille, roolittajille ym. tuotantoon ja/tai roolitukseen liittyville henkilöille. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

9. Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua. Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Pidätämme oikeudet muutoksiin rekisteri- ja tietosuojaselosteessa.